INTELLEKTUAALSE OMANDI ÕIGUSED

Intellektuaalomandi õiguste võimaliku rikkumisega seotud murede või kaebuste korral täitke palun järgmine vorm, et täpsustada väidetavalt rikutud õigused ja süüdistatav toode (tooted).